Metoodilised nõuanded

Plokkflöödi õpetamist tuleks alustada pilli ehituse tutvustamisega: – võtame pilli keerates lahti ja kuulame, mis häält teevad pilli üksikud osad. Seejärel paneme pilli keerates kokku. See on õpilastele põnev mänguline kogemus.

Ilusa tooni eelduseks on selge keeleatakk “düü” (konkreetne algus) ja ühtlane puhumistugevus. Algul teha õige puhumistugevuse saamiseks lühikesi rütmilisi motiive: düü-düü-düü-düü. Ette võiks kujutada “pehme kevadtuule” tugevust. Pilli huulik on samal ajal lõual ja sõrmed pillil.
piltsormed_450x600

Selle tegevuse kaudu õpib õpilane ka õiget hingamist fraasi lõpul. Seejärel teeme koos pilliga, huulik on suus poolest saadik. Parema käe pöial toetab pilli alt ja hoiab pilli tasakaalus.

Heaks treeninguks on kriipsnoodi harjutused. Seda soovitan teha iga uue noodi õppimisel. Kui tekib klassi palju “kiunumist”, siis panna pill jälle lõuale ja teha “kuivalt” sõrmedega. “Düü” ütlemisel jälgida, et puhumistugevus oleks ühtlane.

KRIIPSNOOT_450x233

Kriipsnoodi harjutus on väga hea keeletöö harjutus. Igale kriipsule vastab keele-atakk düü.

Pikem kriips vastab TA- rütmisilbile ja kaks väiksemat TI-TI- rütmisilbile. Hingamine toimub rea lõpus. Jälgida tuleb ühtlast puhumistugevust.

Oma praktikas olen iga uue loo alguses kasutanud võtet- pill lõual. Nii saame sõrmed pillil selgeks ja ei eksi sõrme-võtetega. Ütleme iga sõrme-võttega kaasa vaikselt “düü”, nagu mängides, ainult pillist ei tule häält. Kui niimoodi selge, siis pill suule ja mängima.

Kui te hakkate noote õppima, soovitan alguses noodi õppimisel kasutada numbreid:

1- ühe sõrme võte ehk pillil on kaetud ainult üks ava.

2- kahe sõrme võte ehk pillil on kaetud kaks ava.

3- kolme sõrme võte ehk pillil on kaetud kolm ava.

C-noot- number 2 peal 0 tähendab kahe sõrme võtet, milles ülemine auk on katmata.

D-noot- number 2 peal 00 tähendab, et ülemine auk on katmata ja ka alumine auk pilli all (pöidla jaoks) on katmata.

Tunni ülesehituses on plokkflööt üks osa muusikatunni sisust (mitte rohkem kui 1/3). Iga tunni algus algab keeletöö meelde tuletamisega- düü-silbil. Siis järgneb nootide ükshaaval õppimine. Väga meeldib õpilastele, kui õpetaja mängib (improviseerib) nootide õppimisel ise saate juurde. See võib olla lihtne: T-D-T. Selle põhjal saab luua aga erinevaid karakterpalu- marss, hällilaul…