Õpitavad noodid ja sõrmevõtted

Plokkfloot-_vasaku_kae_noodid_450x253

Õppematerjal sisaldab juhiseid õppimise algetapil. Õpime selgeks mängimise kasutades vasaku käe sõrmi. Numbriline tähistus on õpilase jaoks, kellele number seostatakse sõrme võttega. Noodid näitavad aga esimeste õpitud nootide asukohti noodijoonestikul. Iga õpitud sõrme võttele- noodile võib õpetaja ise vabalt saate improviseerida- see jätab õpilasele mulje „päris palast.“